NIEUWS
NIEUWE CAO's
NIEUWS
NIEUWS
CONGRES 2022 - MONS 14/05/2022
NIEUWS
NIEUWS
Familiedag 17/09/2022 - Brugge
NIEUWS
NIEUWS
LOONBAREMA: mei 2022
NIEUWS
NL | FR

Doelstellingen

De Beroepsvereniging is altijd actief geweest om de belangen van alle notariële medewerkers te behartigen:

Arbeidsvoorwaarden en Sociale Voorzieningen

De collectieve arbeidsovereenkomsten regelen de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers in één bepaalde sector. Daarenboven worden soms, in de Nationale Arbeidsraad, overkoepelende arbeidsovereenkomsten gesloten die dan op alle werknemers van applicatie zijn.

De bedienden in het Notariaat hangen af van de Paritaire Commissie nummer 216. Zij hebben hun eerste C.A.O. pas op 9 januari 1968 verkregen. Deze werd in de loop der jaren verschillende malen aangepast, ondermeer op het vlak van de arbeidsduur, van de verbetering van de barema's, enz.

Door de oprichting van het « Fonds voor Bestaanszekerheid » op 1 januari 2012 werd de vertegenwoordiging verstoord van de Beroepsvereniging, die voorheen paritair vertegenwoordigd was in de vroegere, thans vereffende instellingen (Sociaal Fonds, Notavi, Financieringsfonds).

Teneinde onze vertegenwoordiging binnen die nieuwe structuur van het FBZ te behouden, diende onze vereniging nauwer aan te sluiten bij de nationale vakbonden. Wij hebben thans 2 leden (1 effectief en 1 toegevoegd lid) in de Paritaire Commissie.

Beroepsopleiding

In het verleden heeft de Beroepsvereniging heel wat geleverd voor de beroepsopleiding van de notarisbedienden. Op nationaal vlak een uitgebreide vorm van beroepsopleiding, die tot stand kwam op initiatief van de Beroepsvereniging, en uitgewerkt in samenwerking met de Federatie der Notarissen.

Los van deze algemene opleiding, werden er studiedagen ingericht over één of ander thema of over wetswijzigingen (een uiteenzetting door een specialist in de gekozen materie of een gespreks- of debatavond onder collega’s met betrekking tot de notariële praktijk).

Het is onze bedoeling om ons verder in te zetten voor opleiding en bijscholing, zowel op nationaal vlak als in de plaatselijke afdelingen.

Informatie van de leden

De Beroepsvereniging geeft ook een nationaal Tijdschrift uit " Waarvan Akte " of " La Basoche ". Deze halfjaarlijkse publicatie bevat alle nuttige informatie voor onze leden, maar ook artikels met juridische of sociale inslag of nieuws van de plaatselijke afdelingen.

Dank zij de “News flash” van deze website, kunnen we snel en efficiënt onze leden informeren.

Volg ons op facebook of twitter.

En vooral, neem deel aan de vergaderingen van de afdelingen ; u zult er baat bij hebben.

Nationaal Congres

Ieder jaar organiseren wij een nationaal congres, waarop ofwel een algemeen thema behandeld wordt over een onderwerp dat ons beroep aanbelangt, ofwel een raadpleging van onze leden plaatsvindt over een sociaal onderwerp (bijvoorbeeld: de huidige communicatiemiddelen, de sociale netwerken).

Bij deze gelegenheid geven de bestuurders informatie en toelichting over de evenementen in het voorbije jaar.

Tijdens het officiële gedeelte worden de statutaire verkiezingen gehouden en deze congresdag wordt gewoontegetrouw afgesloten met een gezellige avond.

Het is een moment van samenhorigheid en ontmoeting tussen Noord en Zuid, waar banden gesmeed worden en dat in het geheugen blijft gegrift.

Wil je LID worden van onze vereniging?

Schrijf je in via onderstaande knop: 'Ik word lid!', als je nog geen lid bent.

Als trouw lid, dient u eerst in te loggen, en vervolgens klikken op 'Lidmaatschap', daar volgt u de verdere instructies...