NIEUWS
NIEUWE CAO's
NIEUWS
NIEUWS
CONGRES 2022 - MONS 14/05/2022
NIEUWS
NIEUWS
Familiedag 17/09/2022 - Brugge
NIEUWS
NIEUWS
LOONBAREMA: mei 2022
NIEUWS
NL | FR

Historiek

De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel bestaat sinds 1 november 1911.

Het is een niet syndicale organisatie die onder toepassing valt van de Wetgeving op de Beroepsverenigingen.

Op nationaal vlak groepeert en coördineert zij de verschillende afdelingen die bestaan binnen de provincies en Brussel-Hoofdstad. Deze afdelingen zijn uiteraard niet allemaal op hetzelfde tijdstip ontstaan. De oudste afdelingen zijn deze van Brussel en Antwerpen (1919), gevolgd door Leuven (meer dan 50 jaar) en Turnhout.

Het ledenaantal is in de loop der jaren uiteraard onderhevig geweest aan de nodige schommelingen. Ook onze vereniging is niet ontsnapt aan de steeds individuelere ingesteldheid van de mensen in de huidige maatschappij.

Tot halverwege de jaren tachtig bevonden zich onder onze leden zowel de “gewone” medewerkers als de kandidaat-notarissen (oude stijl) en licentiaten in de rechten.

Na het ontstaan van de VLN (Vereniging van Licentiaten in het Notariaat) en vooral sedert de nieuwe Notariswet vinden we onder onze leden steeds minder licentiaten terug, hoewel er - gelukkig maar – ook hierop uitzonderingen bestaan. Vincent Vranck van de afdeling Bergen, onze nieuwe Voorzitter (verkozen door de algemene vergadering van 24 mei 2014) is er het bewijs van.

Hopelijk kan onze website ertoe bijdragen dat onze Beroepsvereniging een nieuwe impuls krijgt en dat iedereen, die in het notariaat met een bediendecontract aan de slag is, zich aansluit.

Het dagelijks bestuur van onze vereniging is vast van plan om dit medium verder optimaal te benutten om haar leden snel en accuraat te berichten over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van sociale voorzieningen, reglementen en voordelen.

Omdat deze informatie alleen toegankelijk is voor de leden, heeft u er alle belang bij om u onmiddellijk aan te sluiten via het inschrijvingsformulier dat u op de introductiepagina kunt aanklikken!